31 Μαΐου, 2022
Εγκυμοσύνη & Μητρότητα | Πώς Μπορώ να Γίνω Δότρια Ωαρίων;

Πώς Μπορώ να Γίνω Δότρια Ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων είναι μια ανώνυμη διαδικασία κατά την οποία η δότρια παρέχει ωάρια στο ζευγάρι των ληπτών. Τα ωάρια αυτά γονιμοποιούνται με το σπέρμα που προέρχεται από τον σύζυγο/ σύντροφο της λήπτριας. Αφού γίνει η γονιμοποίηση, τα γονιμοποιημένα ωάρια μεταφέρονται στη λήπτρια, εφόσον βρίσκεται στην κατάλληλη φάση του κύκλου της. Διαφορετικά, μπορούν να καταψυχθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο κύκλο.

Οι υποψήφιες δότριες ωαρίων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 1460 ΑΚ), είναι ανώνυμες και υποχρεούνται να υπογράψουν ειδικά έγγραφα συγκατάθεσης.

Επίσης, για να γίνουν δεκτές σε ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Να έχουν ηλικία από 18 έως 35 ετών.
• Να είναι υγιείς, μη καπνίστριες και να μην υπάρχει προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό γενετικών ασθενειών.
• Να έχουν δείκτη μάζας σώματος μικρότερο από 32.
• Να έχουν δύο λειτουργικές ωοθήκες.

Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν σε μια σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά στην ορμονική θεραπεία.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

• Ψυχολογικό προφίλ.
• Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας και κολπικό υπερηχογράφημα.
• Αιματολογικές εξετάσεις για ηπατίτιδα, HIV, σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες και ορμονολογικό καθώς και γενετικό προφίλ.

Εφόσον η λήψη ιατρικού ατομικού και οικογενειακού ιστορικού και τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων πληρούν τα κριτήρια, η δότρια κωδικοποιείται επίσημα στο Εθνικό Αρχείο Δοτριών Ωαρίων και μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα με βάση τις οδηγίες της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Τα στάδια ενός προγράμματος δωρεάς ωαρίων είναι:

1. Συνάντηση και συζήτηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος για τις οδηγίες που αφορούν στη χορήγηση των φαρμάκων.

2. Έναρξη της διαδικασίας της ορμονικής διέγερσης (που διαρκεί περίπου 10-12 ημέρες), κατά τη διάρκεια των οποίων, η δότρια θα κληθεί για υπερηχογραφικό, ορμονικό και αιματολογικό έλεγχο.

3. Η ημέρα ωοληψίας τοποθετείται στο τέλος της διαδικασίας. Η δότρια προσέρχεται για την ωοληψία στη Μονάδα, νηστική και χωρίς να έχει πιεί νερό. Η διαδικασία είναι ανώδυνη, γίνεται υπό μέθη και διαρκεί 15-30 λεπτά. Την ημέρα της ωοληψίας η δότρια θα παραμείνει στη μονάδα 1-2 ώρες κι έπειτα είναι δυνατόν να επιστρέψει στο σπίτι της. Συστήνεται ανάπαυση για την ημέρα αυτή. Η δότρια θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του π.δ. 26/2008, στο ν. 4272/2014 και στην υπ' αρ. 54/2014 Κανονιστική απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2683/2014).

Πολλές γυναίκες ανησυχούν ότι η δωρεά ωαρίων μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους να μείνουν αργότερα έγκυες. Εάν δεν υπάρξουν επιπλοκές, το να δωρίσετε ωάρια δε θα επηρεάσει τη μετέπειτα γονιμότητά σας. Το σημαντικό είναι να σας δοθούν σαφείς οδηγίες και φυσικά, να τις ακολουθήσετε πιστά.

Tips για Δότριες Ωαρίων:

• Μη διστάσετε να ρωτήσετε ό,τι δε σας είναι απόλυτα κατανοητό όσον αφορά στη διαδικασία.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τα έγγραφα συγκατάθεσης κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης.

• Ακολουθήστε με ακρίβεια τις οδηγίες του γιατρού και μη λαμβάνετε φάρμακα (συνταγογραφούμενα ή μη) δίχως να το έχετε συζητήσει.

• Πείτε ένα μεγάλο Μπράβο στον εαυτό σας! Με την πολύτιμη συμβολή σας, ένα ζευγάρι θα καταφέρει να δημιουργήσει την οικογένεια που ονειρευόταν.


Ευγενία Μπελέγρη
Μαία - Σύμβουλος Προετοιμασίας Γονεϊκότητας