Επιλέξτε την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου.
   
Από πόσες ημέρες αποτελείται ο κύκλος σας:
(μέση τιμή 28)
Πιθανή ημερομηνία σύλληψης:
Τέλος πρώτου τριμήνου (12 εβδομάδες):
Τέλος δευτέρου τριμήνου (27 εβδομάδες):
Ημερομηνία τοκετού (40 εβδομάδες):
(1) Ηλικία εμβρύου (από την ημερομηνία σύλληψης):
(2) Πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη:

 

Πόσων εβδομάδων θα είστε έγκυος
σε συγκεκριμένη ημερομηνία?
   
Αριθμός εβδομάδων για τις οποίες θα είστε έγκυος:

 

Σε ποια ημερομηνία θα είστε έγκυος
για τον συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων;
Αριθμός εβδομάδας:
Ημερομηνία:

 

Δεδομένης της ημερομηνίας τοκετού,
υπολογίστε τη πιθανή ημερομηνία σύλληψης
   
Ημερομηνία σύλληψης:

Σχετικά άρθρα

Συνεργαζόμενο Ιατρείο
Οι ιατροί μας...

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας!

Image missing

Δείτε τους ιατρούς μας